HALIFAX NOSTALGIA: 42 photos that will take you back to Halifax nights out in 2008HALIFAX NOSTALGIA: 42 photos that will take you back to Halifax nights out in 2008
HALIFAX NOSTALGIA: 42 photos that will take you back to Halifax nights out in 2008

HALIFAX NOSTALGIA: 42 photos that will take you right back to Halifax nights out in 2008

We’re turning back the clock to remember nights out in Halifax back in 2008.

Do you spot anyone you know?